МоваУкраїнська
Категорії

Умови використання сайту

Цей документ є публічною пропозицією, адресованою будь-якій особі, укласти публічний договір на умовах, викладених у цій публічній оферті. 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Усі поняття, які вживаються в цих Умовах використання сайту, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або звичаями ділового обороту, використовуються в такому значенні:

Умови використання сайту – публічний договір, в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, що розміщений Виконавцем у мережі інтернет за посиланням: http://porukam.kiev.ua/index.php?page=page&id=48 (надалі – Договір);

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, що містяться в цьому документі.

Акцепт – надання Користувачем повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених цим документом, шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту під час реєстрації на сайті та (або) використання Сайту без здійснення реєстрації;

Виконавець – фізична особа-підприємець Вишневський Юрій Анатолійович, адреса: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 28, тел. 0(44) 498-08-34;

Користувач – дієздатна фізична та (або) юридична особа, яка погодилася з умовами, викладеними у публічній оферті, зареєструвалась на сайті та уклала з Виконавцем Договір;

Сайт – сукупність апаратних і програмних засобів Виконавця, що використовується для розміщення Користувачами оголошень в мережі інтернет, а також для обміну інформацією між Користувачами, на умовах визначених цим Договором;

Акаунт (Обліковий запис користувача) – веб-сторінка, зареєстрована Користувачем на сайті, на якій відображається інформація про Користувача, за допомогою якої Користувач може розміщувати оголошення від свого імені;

Послуги – будь-яка операція, пов’язана із наданням Користувачу певного, визначеного Договором, блага (зокрема, нематеріального) безоплатно;

Платні послуги – операція, зазначена у пункті 5.1 цього Договору, пов’язана із наданням Користувачу певного, визначеного Договором, блага (зокрема, нематеріального), за яку Виконавцем справляється плата;

Плата – сума коштів, яка підлягає сплаті Користувачем за надання Виконавцем платних послуг, в порядку та розмірі, визначених Договором;

Оголошення – текст та (або) візуалізовані графічні зображення (зокрема, фото, відео), які розміщуються Користувачем на сайті Виконавця;

Інші поняття вживаються у Договорі в значенні, яке надане їм чинним законодавством України або є загальноприйнятим. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Виконавець за цим Договором надає Користувачу послуги щодо реєстрації на сайті, створення акаунту, розміщення оголошень, обміну інформацією між Користувачами, а також пов’язані з ними послуги.

2.2. Якщо особа повністю або частково не погоджується з цим Договором, Виконавець просить її залишити сайт. Особа, яка не погоджується з умовами, викладеними в цьому Договорі не має права отримувати послуги, які надаються Виконавцем.

2.3. Якщо Користувач використовує принаймні одну послугу Виконавця це означає, що Користувач ознайомлений з текстом цього Договору, розуміє його, а також повністю та безумовно погоджується з ним.

2.4. Виконавець не бере участі в укладенні договорів безпосередньо між Користувачами. 

3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 Користувач зобов’язаний вказувати своє справжнє ім’я, адресу електронної пошти та номер телефону.

3.2. Під час реєстрації забороняється:

3.2.1. вказувати неправдиву інформацію про особу;

3.2.2. створювати Акаунт від імені іншої особи;

3.2.3. створювати більше одного особистого Акаунта.

3.3. Користувач має право самостійно обрати пароль, який в подальшому буде використовуватися для входу в Акаунт.

3.4. Користувач зобов’язаний вжити всіх, залежних від нього заходів, задля збереження паролю від третіх осіб.

3.5. Користувач самостійно несе ризики, пов’язані із невиконанням пункту 3.4 цього Договору. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, пов’язані із розголошенням Користувачем паролю третім особам.

3.6. Користувач зобов’язаний підтвердити справжність адреси електронної пошти, перейшовши за посиланням, яке міститься в листі, надісланому на адресу електронної пошти, вказаної ним під час реєстрації.

3.7. Користувачу забороняється передавати інформацію, необхідну для здійснення входу в Акаунт (адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації, та пароль) третім особам.

4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

4.1. Розміщувати оголошення на сайті мають право тільки Користувачі, які здійснили реєстрацію на сайті у порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору.

4.2. Розміщуючи оголошення на сайті Користувачі зобов’язані вказувати точну та достовірну інформацію про товари, роботи, послуги, які вони пропонують.

4.3. Забороняється розміщувати оголошення, які є пропозицією укласти договір (є рекламою) щодо:

4.3.1. товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено чинним законодавством України;

4.3.2. товарів, вилучених з цивільного обороту;

4.3.3. товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

4.3.4. зброї, боєприпасів, бойової та спеціальної військової техніки, ракетно-космічних комплексів, протиградових установок;

4.3.5. вибухових речовин та засобів вибуху;

4.3.6. наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих отруйних лікарських засобів, а також лікарських засобів, ветеринарних препаратів, біологічно активних добавок;

4.3.7. спеціальних засобів негласного отримання інформації, зокрема засобів для негласного отримання та реєстрації аудіоінформації, візуального спостереження та документування, прослуховування телефонних переговорів, перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв'язку, контролю поштових повідомлень і відправлень, обстеження предметів і документів, проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх обстеження, контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів, отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та передачі;

4.3.8. продажу та (або) донорства людських органів, крові, послуг сурогатного материнства, донорства сперми тощо;

4.3.9. торгівлі людьми;

4.3.10. алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

4.3.11. послуг інтимного та сексуального характеру (зокрема, проституції);

4.3.12. послуг з ворожіння та гадання, приворотів, зцілень (в тому числі масових зцілень), а також продажу предметів необхідних для здійснення ворожіння та гадання;

4.3.13. товарів, ввезених на територію України з порушенням норм митного законодавства, а також майна, здобутого злочинним шляхом;

4.3.14. послуг із залучення коштів населення (зокрема, фінансових та банківських послуг);

4.3.15. участі в азартних іграх (зокрема, казино, букмекерських конторах, ігри в тоталізатор, в тому числі онлайн) та лотереях;

4.3.16. товарів порнографічного характеру;

4.3.17. інтимних зустрічей без винагороди та (або) за винагороду, а також девіантних форм інтимних стосунків;

4.3.18. товари, які використовують символіку комуністичного тоталітарного режиму, символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму;

4.3.19. інших товарів та послуг рекламування, продажу, оренди та інших, юридично значущих дій, які заборонені чинним законодавством України.

4.4. В оголошеннях забороняється вказувати інформацію, в тому числі додавати фото-, відеоматеріали, які:

4.4.1. вміщують твердження, що є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

4.4.2. подають відомості або закликають до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

4.4.3. використовують засоби і технології, які діють на підсвідомість інших осіб;

4.4.4. використовують або імітують зображення державної символіки України (Державного Герба України, Державного Прапора України) державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

4.4.5. вміщують зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;

4.4.6. пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;

4.4.7. пропагують фашизм та неофашизм;

4.4.8. принижують або ображають націю чи особистість за національною ознакою;

4.4.9. пропагують бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;

4.4.10. принижують особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;

4.4.11. пропагують невігластво, неповагу до батьків (відповідно до Закону України «Про захист суспільної моралі»);

4.4.12. пропагують наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички;

4.4.13. пропагують насильство, культ насильства;

4.4.14. вміщують матеріали порнографічного характеру;

4.4.15. пропагують комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим;

4.4.16. порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;

4.4.17. вміщують іншу інформацію, обіг якої обмежений відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Користувачу, розміщуючи оголошення про вакансії (прийом на роботу), забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу або надавати перевагу особам певної статі (за винятком випадків, визначених законодавством, та специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі) представникам певної раси, кольору шкіри, щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Користувачу, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, забороняється розміщувати оголошення, в яких вимагається від осіб, які шукають роботу, сплачувати плату за такі послуги.

Виконавець залишає за собою право видаляти (робити не доступними для перегляду іншими користувачами) оголошення Користувачів, які не відповідають вимогам, визначеним цим пунктом Договору.

4.6. Користувач, який розміщує оголошення гарантує, що товар, щодо якого він пропонує укласти договір, відповідає вимогам до якості, які встановлені чинним законодавством для певного товару. Виконавець залишає за собою право, у разі виникнення сумнівів, витребувати у Користувача документацію, яка підтверджує відповідність певного товару вимогам чинного законодавства, а також документацію, яка підтверджує право Користувача здійснювати певний вид господарської діяльності (у випадку, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню, стандартизації, сертифікації відповідно до чинного законодавства).

4.7. Користувач, який розміщує оголошення, зобов’язаний докладно описати товар (послугу) українською та (або) російською, та (або) англійською мовою.

4.8. Користувачу забороняється:

4.8.1. розміщувати більше одного повідомлення щодо одного й того самого товару (послуги);

4.8.2. розміщувати оголошення про надання послуг, продаж, оренду та інші юридично значущі дії щодо товару (майна) третіх осіб;

4.8.3. зазначати в оголошенні неправдиву, некоректну та таку, що не відповідає дійсності інформацію щодо товарів та послуг, в тому числі зазначати ціну, яка не відповідає дійсності;

4.8.4. додавати до оголошення фото, які не відповідають опису товару та (або) послуги.

4.8.5. розміщувати одночасно більше 100 (ста) оголошень на Сайті, які є активними для перегляду іншими користувачами, незалежно від категорій (підкатегорій).

4.9. Виконавець має право на власний розсуд деактивувати (зробити недоступним для перегляду іншими користувачами) оголошення Користувача у випадку, якщо Користувач порушив умови цього Договору та (або) чинного законодавства України.

4.10. Оголошення відображаються на Сайті в хронологічній послідовності їх розміщення, тобто зверху веб-сторінки відображаються оголошення, розміщені будь-яким Користувачем пізніше за часом, крім випадків, передбачених пунктом 5.3. цього Договору.

4.11. Розміщені Користувачем оголошення є активними, тобто доступними для перегляду іншими користувачами протягом 30 днів. Після спливу строку, вказаного в цьому пункті оголошення, розміщені Користувачем оголошення деактивуються, тобто стають недоступними для перегляду іншими користувачами.

 5. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

5.1. Виконавець може надавати такі платні послуги:

5.1.1. послуга «ЕксПРЕС»;

5.1.2. послуга «Підняти в ТОП»;

5.1.3. послуга «Виділити КОЛЬОРОМ».

5.2. Послуга «ЕксПРЕС» передбачає розміщення інформації про оголошення Користувача на головній веб-сторінці Сайту та дублювання оголошення в наступному найближчому від дня оплати цієї послуги випуску газети «Столиця. Здоров’я та спорт» (Свідоцтво серії КВ № 21676-1576Р) та (або) газети «Столиця. Життя міста» (Свідоцтво серії КВ № 21677-1577Р).

Обсяг оголошення, що безкоштовно публікується в газеті «Столиця. Здоров’я та спорт» або «Столиця. Життя міста», не повинен перевищувати 250 знаків з пробілами, а заголовок – 30 знаків. З оголошенням може бути опубліковано одне фото розміром 18х18 мм. Фото, яке не відповідає формату, визначеному цим пунктом, може бути пропорційно змінено.

Оголошення, що не відповідають вимогам, визначеним цим пунктом, та (або) суперечать положенням цього Договору не публікуються.

5.3. Послуга «Підняти в ТОП» передбачає розміщення інформації про оголошення Користувача на початку переліку оголошень, розміщеного на веб-сторінці Сайту відповідної категорії та (або) за результатами пошуку.

5.4. Послуга «Виділити КОЛЬОРОМ» передбачає візуальне виділення оголошення Користувача певним кольором, обраним Виконавцем.

5.5. Платні послуги, а саме «Виділити КОЛЬОРОМ», «Підняти в ТОП» та «ЕксПРЕС» (в частині розміщення інформації про оголошення Користувача на головній веб-сторінці Сайту) надаються протягом семи календарних днів.

Перебіг семиденного строку починається з моменту оплати послуги та спливає у момент, що відповідає годинні оплати цієї послуги, останнього дня строку.

5.6. Послуги з реєстрації та створення Облікового запису Користувача, а також розміщення, редагування і видалення оголошення на веб-сторінці Сайту, надаються безоплатно.

5.7. Платні послуги, зазначені у пункті 5.1 цього Договору, надаються за плату, розмір якої встановлюється Виконавцем та публікується у розділі «Платні сервіси» за посиланням: http://porukam.kiev.ua/index.php?page=page&id=49.

5.8. Послуга з надання оголошенню статусу «ЕксПРЕС» додатково передбачає опублікування тексту оголошення у газеті «Столиця. Здоров’я та спорт» (Свідоцтво серії КВ № 21676-1576Р) та (або) газеті «Столиця. Життя міста» (Свідоцтво серії КВ № 21677-1577Р), у порядку, передбаченому пунктом 5.2 цього Договору.

5.9. Оплата Платних послуг здійснюється у безготівковій формі за вибором Користувача за допомогою платіжної картки VISA/MasterCard або іншого доступного способу.

5.10. Виконавець не стягує з Користувача комісію за здійснення розрахунків, пов'язаних з оплатою Платних послуг. Комісія може стягуватися банками або платіжними системами, за допомогою яких здійснюються розрахунки.

5.11. Комісія, яка стягується банками або платіжними системами сплачується Користувачем.

5.12. Виконавець не несе відповідальність за якість роботи фінансових партнерів.

5.13. Виконавець не несе відповідальність за правильність даних, введених Користувачем з метою оплати Платних послуг.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. вносити зміни до тексту оголошень Користувача (в тому числі з метою виправлення орфографічних помилок);

6.1.2. переміщувати оголошення Користувача в іншу категорію (підкатегорію), якщо обрана категорія (підкатегорія) не відповідає змісту оголошення;

6.1.3. видаляти оголошення Користувача у випадку, якщо вони не відповідають положенням цього Договору та (або) чинному законодавству України;

6.1.4. заблокувати Акаунт (зробити його недоступним для перегляду іншими Користувачами) у випадку, якщо Користувач порушує положення цього Договору та (або) норми чинного законодавства України (зокрема, розміщує оголошення, які містять неправдиву інформацію, вчиняє шахрайські дії тощо);

6.1.5. встановлювати обмеження щодо кількості оголошень, які можуть розміщуватися одним Користувачем в одній категорії та (або) одній підкатегорії, та (або) на Сайті загалом;

6.1.6. в будь-який момент вимагати від Користувача копії підтвердних документів, у випадку виникнення у Виконавця обґрунтованих сумнівів щодо наявності у Користувача права на розміщення певного оголошення.

6.2. Користувач має право:

6.2.1. використовувати Сайт Виконавця з метою розміщення оголошень, перегляду оголошень, розміщених іншими користувачами, а також для обміну інформацією з іншими користувачами;

6.2.2. редагувати власні оголошення та (або) видаляти їх;

6.2.3. обрати на власний розсуд будь-яку додаткову платну послугу, зазначену в пункті 5.1 цього Договору;

6.2.4. подати скаргу, звернутися за роз’ясненнями, наданням інформації за допомогою форми зворотного зв’язку, розміщеної на сайті Виконавця за посиланням: http://porukam.kiev.ua/index.php?page=contact.

6.3. Користувач зобов’язаний:

6.3.1. не вчиняти дій, спрямованих на несанкціоноване втручання в роботу Сайту;

6.3.2. не вчиняти дій, які можуть спричинити непропорційно велике навантаження на Сайт;

6.3.3. не перешкоджати будь-якими діями нормальній роботі Сайту;

6.3.4. не вчиняти дій, які можуть змінити та (або) зробити недоступними для перегляду оголошення інших користувачів.

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Погоджуючись з умовами, викладеними в цьому документі, Користувач розуміє та приймає усі ризики, пов’язані та такі, що випливають з цього правочину.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за інформацію, яка міститься в оголошеннях, розміщених Користувачами на Сайті.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за дії (бездіяльність) Користувача перед іншими користувачами.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за збитки, упущену вигоду та шкоду, завдану одним Користувачем іншому Користувачу в процесі укладення та виконання договору між ними.

7.5. Користувач зобов’язується самостійно вирішувати конфлікти, суперечки та спори, які виникають між ним та іншими Користувачами без залучення Виконавця.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за якість, укомплектованість та безпечність товарів та послуг, які постачаються Користувачами.

7.7. Користувач має право повідомити Виконавця про порушення його права, за допомогою форми зворотного зв’язку, розміщеної на сайті Виконавця за посиланням: http://porukam.kiev.ua/index.php?page=contact.

7.8. Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки у роботі Сайту.

7.9. Сторони звільняються від відповідальності, якщо порушення сталося через настання принаймні однієї обставини, перелік яких визначено у частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (форс-мажорної обставини).

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту, коли Користувач починає використовувати Сайт та (або) здійснює реєстрацію та акцептує публічну оферту шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту під час реєстрації на сайті та діє безстроково (до повного його виконання сторонами).

8.2. Виконавець має право вносити зміни в цей Договір в будь-який час в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача.

8.3. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, внесеними в цей Договір, він зобов’язаний негайно припинити використання Сайту. Якщо Користувач продовжує використовувати Сайт після внесення змін до цього Договору, він вважається таким, що погодився повністю та безумовно зі змінами, внесеними Виконавцем до цього Договору.

8.4. До правовідносин, які виникають з цього Договору застосовуються положення чинного законодавства України, без введення в дію колізійних норм.

8.5. У випадку виникнення спорів між Сторонами, вони вирішують їх шляхом переговорів. У випадку, якщо спір не вдалося врегулювати шляхом переговорів, Сторони передають його на вирішення відповідному суду України із дотриманням норм чинного процесуального законодавства України.

Вітаю! Увійти більше..
Головна Пошук Мої уподобання Мій акаунт Мої сповіщення Персональні дані Мої оголошення Пишіть нам
Уточніть пошук
Ключове слово
Категорія
Місцезнаходження

Країна

Область

Місто

Фото
Ціна

Ціна:

-
Додатково